Läs boken som inspirerar till samverkan kring energieffektivisering

Att alla som påverkar energianvändningen i en fastighet är viktiga pusselbitar i arbetet med energieffektivisering är något som Energikontor Norr har sett i projektet LEK3 – Hållbar fastighetsanvändning genom samverkan. Projektet har nu resulterat i en inspirationsbok som ska få fler att minska den onödiga energianvändningen i sina fastigheter.

I EU-projektet LEK3 har Energikontor Norr tillsammans med 16 deltagande organisationer i Norrbotten och Västerbotten arbetat med en samverkansmodell som utgår från att intressenterna kring en fastighet samarbetar för att minska den onödiga energianvändningen. Modellen är framtagen ur fastighetsägarnas perspektiv, men i projektet har vi sett att alla som ingått i de olika samverkansgrupperna medför viktiga perspektiv och att alla kan bidra till minskade kilowattimmar (kWh) och kostnader. Utöver fastighetsägare har samverkansgrupperna bland annat bestått av energibolag, driftspersonal, hyresvärdar och lokalhyresgäster/hyresgäster.

För att minska vårt klimatavtryck är fastigheter ett av de prioriterade områdena som vi bör satsa på. Sektorn bostäder och service står för hela 40 procent av energianvändningen i Sverige. Att aktivt jobba med energieffektivisering medför inte bara en minskad energianvändning utan bidrar även till mervärden i form av till exempel komfort och hälsa. Det är därför Energikontor Norr vill få fler att inse fördelarna med att jobba tillsammans för en mer hållbar fastighetsanvändning, för att alla tjänar på det  såväl planeten som dess invånare.

Under den treåriga projektperioden har Energikontor Norr och projektdeltagarna främst fokuserat på att genom samverkan minska energianvändningen i utvalda byggnader. En del av de resultat vi gemensamt kommit fram till är nu samlade i inspirationsboken Vägen till mer energieffektiva fastigheter där du också hittar matnyttiga tips på hur du kan gå vidare med dina projekt inom energieffektivisering. Vi vill dela våra lärdomar med alla som jobbar med energieffektivisering och hoppas även att resultaten inspirerar er som ännu inte hunnit börja jobba med energifrågan!

Kontakta oss gärna på Energikontor Norr om du vill veta mer eller ha stöd med energieffektivisering.