Är du intresserad av hur framtidens fastighetsanvändning kommer se ut? Vill du inspireras i ditt hållbarhetsarbete och få en inblick i vad andra gjort för att minska klimatavtrycket? Energikontor Norr bjuder in dig till slutkonferensen i vårt projekt ”LEK3 – Hållbar fastighetsanvändning genom samverkan”. Till konferensen har vi bjudit in flera spännande talare som ska berätta om innovativa satsningar och metoder för hållbara fastigheter, läs mer om dem här nedanför. Vi ses 11-12 juni på Pite Havsbad!

Konferensen är kostnadsfri för dig som huvuddeltagare i projektet. Tipsa gärna någon du tror kan vara intresserad. Anmäl dig senast 28 maj. Ännu en gång varmt välkommen!

 

 


Malin Winberg är egenföretagare med bas i Luleå. I grunden är Malin radiojournalist och driver idag eget där hon jobbar med moderatorsuppdrag, föreläsningar, mediaproduktion och träning. Hon är också grundaren av Drivkraftspodden, ett poddradioprogram där hon intervjuar förebilder i norr med mod och driv utöver det vanliga. Malin kommer leda oss genom konferensen på Pite Havsbad.

 

 Katharina Paoli är entreprenör, föreläsare och rådgivare inom hållbarhet och kommunikation. Hon är också grundare och ordförande i A Win Win World – en samverkansplattform för en hållbar framtid, samt initativtagare till Nudging Sweden – ett nätverk vars syfte är att lyfta nudging som metod. Så vad är nudging?  Och hur kan du få nytta av nudging om du är fastighetsägare, förvaltare, drittekniker, lokalhyresgäst/hyresgäst eller ett energibolag? Under konferensen berättar Katharina hur du kan göra och hur andra har gjort!

 Arne Jansson jobbar på Jämtkraft Strategi & Innovation. Fem regionala energibolag och ett europeiskt innovationsföretag gör tillsammans satsningen Power2U med fokus på innovativa lösningar för lokala energisystem. Jämtkraft är ett av de energibolag som är med och tillsammans med Power2U berättar de om satsningen som nu testas hos flera fastighetsbolag.

 Göran Ernstson är VD på Power2U. Tillsammans med Arne Jansson på Jämtkraft kommer han berätta om deras satsning kring smart styrning i fastigheter.

 

 Johan Ahlgren är VD på Energiförbättring Väst AB, specialister inom VVS med fokus på långsiktigt hållbara energilösningar. Johan kommer att berätta om projektet i två bostadsrättsföreningar där borrhålslager värms sommartid med solvärme respektive överskottsvärme från fjärrvärmeleverantören Göteborg Energi. Johan lyfter både energibolagets och kundens perspektiv.

 Per Holm är ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen Sverige, en branschorganisation som samlar ca 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Tillsammans driver de förändring som möjliggör ett hållbart samhälle. Per kommer att berätta hur energisystemet ser ut idag, hur elen och fjärrvärmen och klimatmålen hänger ihop och byggnadens roll i energisystemet. Hur påverkar våra val energisystemet på sikt? Vilka utmaningar kommer att uppkomma och hur ska vi lösa dem? Allt detta kommer Per att besvara under dagen.

 Anders Kallebo är delägare i start up-bolaget Myrspoven som arbetar med energi- och driftoptimering av fastigheter genom AI (Artificiell Intelligens). Anders berättar om deras virtuelle drifttekniker, som just nu sköter driften av två skolor och en förskola i Stockholm. Kommer våra byggnader i framtiden helt att styras av AI (Artificiell Intelligens)?

 


Erik Eklund arbetar på Umeå kommun och är nationell koordinator i EU-projektet e-Lighthouse. Projektet har berört mätning, energivisualisering och ett belysningsprojekt i kommunala byggnader i norra Europas periferi.