Energiuppföljning en prioriterad fråga hos fastighetsbranschen i Norrbotten och Västerbotten

Under den 24 och 25 oktober anordnade Energikontor Norr två dagar kring energiuppföljning, i Lycksele respektive Boden. Deltog gjorde representanter från olika funktioner i den regionala fastighetsbranschen. Deltagarna fick lyssna till små och stora fastighetsaktörer som berättade om sin egen resa med energiuppföljning och om de möjligheter och utmaningar de ser i arbetet.

I Energikontor Norrs projekt LEK3 – Hållbar fastighetsanvändning genom samverkan hölls i slutet av oktober ett seminarium kring energiuppföljning med syfte att sprida erfarenheter bland olika organisationer och företag i fastighetsbranschen. Flertalet aktörer berättade om vad de vill få ut av sin energiuppföljning, systemen de använder och hur det gäller att hitta den väg som passar bäst för ens egen verksamhet. Flera aktörer tryckte på budskapet att det var viktigt att låna goda idéer av varandra. När det gäller energieffektivisering så finns ingen konkurrens mellan verksamheterna, snarare tvärtom, det är lönsamt för alla att tillsammans minska den onödiga energianvändningen.

Under seminariet i Lycksele föreläste Maria Hammeryd från Västerbotten läns landsting, Calle Franklin från Franklin fastigheter, Joachim Blomberg från Vindelnfastigheter samt Thomas Edström från Bostaden. Alla var de eniga om att arbetet med att effektivisera sina fastighetsbestånds energianvändning är väldigt viktigt, men inte utan att även påtala att det kräver mycket tid och arbete. Västerbottens läns landsting arbetar nu med att få till en effektivare lokalanvändning medan Franklin fastigheter har tecknat avtal med Skellefteå kraft och Umeå energi kring ”smart värme”, en åtgärd som ska hjälpa dem att arbeta förebyggande och förenkla energiuppföljningen. Bostaden var en av aktörerna som under dagarna belyste vikten av att veta vad du ska med din insamlade data till och hur du ska använda den. Syftet och nyttan är det som ska vara överordnat i uppföljningsarbetet.

I Boden pratade Robert Johannson på Fastighets AB RAWI, Mikael Kunto på Luleå kommun, Dennis Wikstén på Wiksténs fastigheter och Kenneth Söderlund på PiteBo om erfarenheterna från deras olika perspektiv. På RAWI är uppföljningsarbetet viktigt främst på grund av tre parametrar; för att det är enklare att få gehör för effektiviseringsåtgärder som behöver genomföras om det finns underlag, för att fastställa kvaliteten av energieffektiviseringsåtgärderna samt för att få med hela organisationen i arbetet. Snabb återkoppling på resultat är något som de ser föder engagemanget i organisationen och något som gör det enklare att bryta ner stora mål till mindre. Robert Johansson uttryckte vikten av att stödja utvecklingen genom att fira varje seger i arbetet framåt.

Mikael Kunto, systemingenjör på Luleå kommun, berättade att kommunen jobbar väldigt strategiskt med sin energiuppföljning. De har under några år minskat sin energianvändning tack vara god uppföljning och sparar i och med det mycket pengar. Sammantaget har aktörerna börjat lägga mer vikt på sitt uppföljningsarbete och de ser alla hur fler får upp ögonen för värdet av att veta var all energi tar vägen, och att det går alldeles utmärkt att räkna hem de åtgärder som behöver göras för att få till en bra bevakning av energiåtgången i fastigheterna.

På bild: Maria Hammeryd från Västerbotten läns landsting och Kenneth Söderlund på PiteBo.

Läs mer om projektet LEK3 – Hållbar fastighetsanvändning genom samverkan här.