GreenS


Miljöanpassad offentlig upphandling

Inom offentlig sektor upphandlas det för flera hundratals miljoner kronor årligen och därför bör offentlig sektor vara en föregångare för att i upphandling ställa krav på miljö. Syftet med projektet är att öka tillämpningen av miljöanpassad upphandling inom offentlig sektor.

Det kan vara svårt för upphandlare i mindre kommuner att hålla sig uppdaterade om t ex vilka miljö- och energikrav som är de rätta att ställa inom olika områden, och här ska projektet och senare också energikontoret vara behjälplig.

GreenS står för Green Public Procurement Supporters for innovative and sustainable institutional change. Den ökade tillämpningen ska uppnås via utbildningsinsatser riktad till upphandlare inom kommun och landsting (webbaserad utbildning). Det ska också bli lättare att skriva förfrågningsunderlag genom att använda sig av de tekniska mallar för produkter och tjänster som ska tas fram i projektet. Ett antal pilotupphandlingar har genomförts av offentliga myndigheter med stöd från projektet.

Personal på energikontoret har utbildats i projektet, och dessa personer har under projekttiden, och ska även efter projektets slut, fungera som en stödfunktion för upphandlare i kommuner och landsting i frågor som rör miljöanpassad upphandling. Näringslivet har av naturlig orsak involverats i projektet genom deras medverkan i projektets styrgrupp.

GreenS är ett Horizon2020 projekt med partners i länderna Italien, Spanien, Bulgarien, Slovenien, Tyskland, Lettland och Cypern.

 

Projektledare
Isabella Katsimenis
isabella@energikontornorr.se
070-183 55 26

 

eu_flag_2020