Inbjudan till heldag om offentlig upphandling 21 mars

Välkommen till heldagen:
Offentlig upphandling – Effektivt verktyg för att nå miljö- och energimål!

Seminariet vänder sig till dig som arbetar med eller beslutar om upphandling och inköp i offentlig sektor. Vi tror att du är upphandlare, inköpare, leverantör, projektledare, miljö- och kemikaliesamordnare, chef eller politiker. Datumet är tisdag 21 mars och vi är på Clarion Hotelse Sense i Luleå.

Varför är det viktigt med miljökrav i offentlig sektor? Hur skapar vi en giftfri vardag? Kom och inspireras och informeras av sakkunniga från både Upphandlingsmyndigheten och Kemikalieinspektionen.

Några punkter som kommer att tas upp:

• Inspiration om varför vi behöver ställa krav i upphandlingen.
• Diskussion om olika roller för beslutsfattare, upphandlare, miljösamordnare med flera.
• Lagstiftning, tillsyn och kravuppföljning.
• Generellt pass om upphandling – verktygen på Upphandlingsmyndighetens hemsida.
• Presentation och diskussion kring konkreta exempel på bra upphandling/problem där man behöver hjälp med lösning.

Allt är kostnadsfritt, vi bjuder på ekologisk lunch och fika!
Mer information och anmälan via lansstyrelsen.se/norrbotten