Dagar med allt ljus på belysning och hållbar upphandling

I mitten av oktober anordnade Energikontor Norr två dagar i projektet GreenS där allt fokus låg på belysning och miljöanpassad offentlig upphandling.

Via projektet GreenS genomförde Energikontor Norr den 17 oktober i Luleå en utbildningsdag tillsammans med Energimyndighetens belysningsutmaning och Upphandlingsmyndigheten. Flera kommuner, Region Norrbotten, Belysningsbranschens riksorganisation och flertalet leverantörer deltog i utbildningen för hur man upphandlar belysning för en hållbar framtid ur ett miljöanpassat perspektiv.

Deltagarna fick under dagen veta mer om hur Upphandlingsmyndigheten kriteriebibliotek kan användas för att kravställa en miljöanpassad upphandling och de fick även insyn i hur beräkningsverktyget för LCC används.

”Det visar sig ofta, att det är billigare att välja det initialt dyrare inköpsalternativet eftersom en mycket stor del av belysningsprodukternas kostnader uppstår under användningstiden, vilket vi ser tydligt i livscykelperspektivet. LCC-verktyget hjälper inköpare att se alla kostnader för inköpet av produkten, inte bara inköpspriset utan även förbrukningskostnaden.” berättade Ylva Svedenmark från Upphandlingsmyndigheten.

Energikontor Norr arrangerade dagen efter, den 18 oktober, det sjätte rundabordssamtalet för referensgruppen i Horizon2020-projektet GreenS. Rundabordssamtalet behandlade samma tema som föregående dag, nämligen belysning, och höll till i Energikontor Norrs lokaler i Luleå. Mötet hölls mellan aktörer på nationell, regional och lokal nivå tillsammans med leverantörer, konsulter och branschorganisationen.

Under eftermiddagen visade leverantörer och konsulter i sina presentationer förslag på hur man bör tänka när man upphandlar hållbar belysning. Efter presentationerna samtalade gruppen om hur situationen ser ut för beställaren idag och vad som behövs i framtiden. Hela rundabordssamtalet spelades in i lärandesyfte och finns tillgängligt på projektsidan för Greens och inom kort också på projektplatsen greensproject.eu. Klicka här för att komma direkt till filmen. Inspelningen kommer att spridas vidare som en utbildningsresurs.

GreenS är ett Horizon2020 EU projekt som Energikontor Norr tillsammans med 8 partnerländer ska öka andelen miljöanpassad upphandling i offentlig sektor.