Energieffektiviseringsnätverk – EEnet

Att minska energianvändningen bidrar inte bara till minskade kostnader utan också till att stärka företagets varumärke och minska företagets miljöpåverkan.

Internationella erfarenheter har visat att nätverk har en positiv inverkan på företag när det gäller att verkligen genomföra identifierade åtgärder för energieffektivisering.

EEnet är ett långsiktigt nationellt projekt som vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning över 1 GWh. Statens Energimyndighet är projektägare. De som ansvarar för genomförandet ute i regionerna är de regionala energikontoren och länsstyrelserna. Projektet finansieras bland annat med stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

I slutet av augusti 2016 hölls uppstartsmöten för energieffektiviseringsnätverken för både Norrbotten och Västerbotten, i Luleå respektive Vindeln. Nätverkens namn är #FörNyaNorrbotten och EEnet Västerbotten. Under projektets första del är det stort fokus på energikartläggningar där konsultföretagen Aktea Energy och ÅF agerar energiexperter och de har tillsammans med Energikontor Norr och länsstyrelsens koordinator en viktig roll i att hjälpa företagen.


Kontaktpersoner

Koordinator, Norrbotten
Monica Kutics Normark
monicakn@energikontornorr.se
070-181 63 37

Koordinator, Västerbotten
Andreas Johansson
andreas@energikontornorr.se
070-180 99 92

Koordinator, Västerbotten
Hanna Sundén

hanna.sunden@lansstyrelsen.se
010-2254498