Effektiviseringsnätverket följde upp energiarbetet i Dorotea

Den 21-22 maj var företagen i Västerbottens energieffektiviseringsnätverk samlade i Dorotea tillsammans med koordinatorerna från Energikontor Norr och Länsstyrelsen Västerbotten. Under nätverksträffen hölls bland annat ett studiebesök hos värdföretaget SoliferPolar AB, tillverkare av de välkända husvagnarna.

Nätverksträffarna i projektet EEnet är till för att deltagarna ska bekanta sig med varandras verksamheter och lära av varandra vad gäller energifrågor och hållbarhetsarbete under för varje träff ett nytt ämne. I Dorotea fick de andra företagen se hur SoliferPolars ritningar blir till färdiga vagnar och deltagarna fick veta mer om ventilationsteknik och tillfälle att följa upp energiledningsarbetet ute på företagen. Dagen avslutades med Energikampen, en tipsrunda med frågor rörande trakten, husvagnar och energitekniska tankenötter.

Under den avslutande dagen fullbordades träffen i intilliggande Åsele med en rundvandring i ÅMV Produktion AB:s lokaler ledd av VD:n Robert Olsson. Nästa träff är planerad att hållas i augusti i Tegsnäset med Tegsnässkidan AB som värd.

Läs mer om EEnet här