Nätverksföretagen i Västerbotten lärde sig mer om tryckluftssystem

I slutet av augusti var det dags för EEnet i Västerbotten att ha sin femte nätverksträff. Träffen hölls i Norsjö med Extena AB och Norsjö Betong AB som värdföretag. Under träffen fick de deltagande företagen bekanta sig med tryckluftssystem och hur det som företag går att minska sin energianvändning inom detta område.

Den föreläsare som bjöds in för att prata om detta var Peter Karlsson från Aktea Energy AB. Huvudbudskapet från Aktea var att ha rätt dimensionerad kompressor och ledningssystem, läcksökning, lämpligt arbetstryck samt bortkoppling av onödiga verktyg. Stefan Almarlind från iTid hade en punkt i programmet där han redogjorde om vikten av att jobba med effektiva flöden i produktionen och hur dessa kan bidra till minskad energianvändning.

 

 

Visningen på Extena AB hölls av företagets VD Peter Falk (mitten). På bild syns deras största produktionslinje för plaströr där plastgranulat smälts ner till en degaktig massa, matas fram med skruvar och sedan tänjs ut så att efterfrågad godstjocklek uppnås. Processen kyls sedan med vatten ner till rumstemperatur med kylvatten, något som de har sett kan ha stor potential till att nyttja då den idag endast går ut som spillvärme.

 

 

Magnus Stenmark (mitten) höll i visningen av anläggningen på Norsjö Betong AB, här i utrymmen under den betongblandare som finns på företaget och som använder stora mängder energi till att värma upp ballasten innan utblandning.

Fredrik Westin från Rototilt Group AB (huvudbilden) och en utav de deltagande nätverksföretagen föreläste om vikten av att skapa olika arbetslag som har som ansvar att se över energianvändning, kemikalier och transporter. I Rototilt Group AB finns ett uttalat mål att arbeta efter de 17 hållbarhetsmål som FN satt upp, på de områden där de har möjlighet att påverka.

Läs mer om EEnet – Energieffektiviseringsnätverken här