Energieffektiviseringsnätverkens senaste träffar i Norrbotten och Västerbotten

I mitten av mars hölls en nätverksträff för Norrbottensföretagen i EEnet hos Lapland Resorts AB. I början av maj var det även dags för Västerbottensgänget i EEnet att att återses, denna gång hos Västerbottens-Kurirens Media AB. 

Norrbottensföretagen i energieffektiviseringsnätverken var under två marsdagar i Riksgränsen och Björkliden där värdar för sammankomsten var medlemsföretaget Lapland Resorts AB. Träffen hölls på Björkliden fjällhotell, där gruppen fick arbeta kring storytelling; hur de som företag når ut med sitt hållbarhetsarbete inom miljö- och energifrågor. Ett annat ämne som också avhandlades under dagen var klimatet – hur de lokala företagens miljö- och klimatarbete hänger ihop med det globala miljöarbetet.

 

 

Sistnämnt diskussionsämne var även en fråga som företagen i Västerbotten diskuterade under sin träff på VK Media. Under dagen fick nätverksföretagen också göra en nulägesanalys och pricka in var i EEnet-processen de befinner sig. På så vis kunde företagen se hur långt de kommit i sitt energiarbete, både totalt sett och i jämförelse med de övriga företagen.

 

 

Hos värdföretaget Västerbottens-Kurirens Media AB fick vi hänga med på en energirundvandring där alla fick en inblick i tryckeriprocesserna. Avslutande fick Extena AB berätta lite om hur deras arbete gått under sin medverkan i EEnet och redogöra över vad som ska göras framöver.