EEnet-företagen i Västerbotten hade träff med tema styr- och reglersystem

Energieffektiviseringsnätverket i Västerbotten rullar på och nära samtliga deltagare har numera genomfört en energikartläggning av sin verksamhet. 6-7 november hade nätverket sin sjätte nätverksträff, denna gång i Vilhelmina.

Under träffen fick de deltagande företagen bekanta sig med olika styr- och reglersystem, fördelar med dessa och vad som är bra att tänka på. Som föreläsare för denna del hade nätverket tagit hjälp av Johan Stenlund på Leosol.

En annan del av nätverksträffen bestod av att bekanta sig med projektets uppföljningsverktyg ”EEnet-verktyget”, bara en utav många redskap som förtagen får med sig i sitt energieffektiviseringsarbete. Deltagarna fick även en genomgång av hur en handlingsplan kan se ut. Handlingsplanen blir ett hjälpmedel i deras arbete att systematiskt genomföra energieffektiviserande åtgärder i verksamheten.

Som på tidigare träffar fick de deltagande företagen även denna gång möjlighet att besöka ett av de andra företagen i nätverket. Den här gången hade turen kommit till Umlax AB, ett företag beläget i bland annat Vilhelmina. Umlax verksamhet består i huvudsak av att odla och förädla fisk. Nätverkets deltagare fick bekanta sig med hur ett fiskrenseri kan fungera, vilka utmaningar de har inom energiområdet samt var de ser den största potentialen.

Nästa gång EEnet Västerbotten träffas blir preliminärt den 27:e februari i Vännäs. Då kommer vi att besöka två sågverk, N K Lundströms trävaror och Brattby Sågverk. Som ”hemläxa” till nästa träff ska företagen ta fram ett utkast till en energipolicy som är tänkt som ett styrdokument för hur de ska arbeta inom företaget när det kommer till energifrågor.

Vi vill passa på att tacka Umlax som tog emot och lät oss komma och besöka verksamheten samt alla representanter för de deltagande nätverksföretagen, som tog sig tid att vara med och delade med sig av tankar, engagemang och erfarenheter!

Läs mer om Energieffektiviseringsnätverken här