Soliga lantbruk i norr

Nästa steg 

Efter vårens seminarieserie i Västerbotten och Norrbotten går projektet nu vidare in i upphandlingsfasen och där vill för närvarande 14 lantbruk/gårdar vara med i en gemensam upphandling, som påbörjas i månadsskiftet augusti-september.

Pilotupphandling
En första pilotupphandling ska genomföras omgående och den avser Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbottens Agro Park i Öjebyn. Anbudsförfrågningar har gått ut till dussintal potentiella solels-leverantörer regionalt och nationellt. Anbudstiden är t o m 7 augusti och ett preliminärt beslut om vilken leverantör som väljs ska kunna tas senast 14 augusti och att anläggningen kan installeras innan årsskiftet.

Workshop Lantbruksmässan 27 augusti
Den årligt återkommande Lantbruksmässan i Öjebyn ska genomföras som en digital mässa  26-27 augusti och i anslutning till den planerar projekt “Soliga lantbruk i norr” att kunna göra en särskild presentation om den planerade solel-anläggningen på Agro Park och samtidigt berätta mer om projektets kommande upphandlingar samt erbjuda ett föredrag om Bleka Gård i Jämtland, som har goda kunskaper och lång erfarenhet av solel-investeringar.

Lagring av solel
Inom projektet “Soliga lantbruk i norr” undersöks även möjligheterna med produktion och lagring av solel hos lantbruken i Norrbotten och Västerbotten. Arbetet sker i samverkan med Luleå tekniska universitet och elnätbolagen.

Gemensamma upphandlingen
För övriga 13 lantbruk/gårdar ska objektbeskrivningar tas fram för varje enskild anläggning, vilket ska färdigställas under augusti och utgöra underlag för den gemensamma upphandlingen som påbörjas månadsskiftet augusti-september.

Ytterligare upphandlingsomgång
Utöver den första gemensamma upphandlingen kommer projekt “Soliga lantbruk i norr” göra nya upphandlingar i början av 2021 när förhoppningsvis Jordbruksverket återkommit med nya pengar till investeringsstöd för förnyelsebar energi.

Om Soliga Lantbruk

Projektet Soliga lantbruk i norr ska öka kunskaperna om produktion och lagring av solel hos lantbruk i Norrbotten och Västerbotten. Projektägare LRF arbetar i samverkan med Energikontor Norr och RISE ETC. Tillsammans kommer vi under projektet att hålla i aktiviteter kring kunskapshöjning, upphandling, installation samt uppföljning av solelanläggningar.

Syftet med projektet är att höja lantbrukarnas kunskap kring solel och lagring för att på så sätt öka andelen solel och självförsörjningsgraden hos lantbruk i norra Sverige. Under projektperioden ska vi hjälpa lantbruk med beställningar av solelanläggningar genom kunskapshöjning och gemensamma upphandlingar.

Efter projektet förväntas den information och det upphandlingsunderlag som tagits fram, samt de erfarenheter som de första beställarna gör, leda till att ytterligare lantbruk installerar solel. Genom projektets aktiviteter ska länets potential för solel bättre tillvaratas och förutsättningar för en långsiktigt hållbar energiförsörjning säkerställas. Under våren 2020 åkte vi ut på en seminarieturné till tre orter i Norrbotten, tre i Västerbotten och ett också ett webinarium för de som inte kunnat komma till någon av träffarna. Material från seminarierna hittar du i högerspalten.

Vi riktar oss till aktiva lantbruk och med det menar vi att det bedrivs verksamheter som producerar, föder upp eller odlar jordbruks- och trädgårdsprodukter, vilket inkluderar spannmål, mjölkning, djuruppfödning och djurhållning för animalieproduktion eller annan produktion. Att bara äga en lantbruksfastighet räknas alltså inte.

Finansiärer av projektet är Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LRF, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Längmanska företagarfonden samt Grönt utvecklingscentrum.


Kontaktpersoner

Kjell Skogsberg, Energikontor Norr
kjell@energikontornorr.se
070-180 99 91

Håkan Stenmark, LRF
hakan.stenmark@outlook.com
070-600 93 34