Energiomställning och lokal ekonomisk utveckling

Förstudien ”Energiomställning och lokal ekonomisk utveckling” har varit ett samarbete med Luleå tekniska universitet vilket pågick från juni 2014 till december samma år. Syftet med förstudien var att bidra med kunskap och metoder för en framgångsrik, lokal energiomställning utifrån de möjligheter och resurser som finns i norra Sverige.

En viktig utgångspunkt i förstudien var att det finns en orealiserad potential för hållbara energiinvesteringar i övre Norrland. En viktig målsättning är därför att identifiera strategier hur dessa kan förverkligas. Förstudien togs fram i samarbete med Luleå tekniska universitet (LTU).

Några av de frågeställningar som förstudien har jobbat med är:

  • Hur går vi från strategi och planer till lokalt handlade, även om det handlar om åtgärder som innebär stora investeringar?
  • Vilka är erfarenheterna av hinder och möjligheter för lokala förnybara energiprojekt?
  • Vilken typ av anläggningar skulle kunna vara möjliga att genomföra i regionen?

Förstudiens mål var att kunna presentera användbara metoder, modeller och verktyg vilka ökar förutsättningarna för investeringar och affärsmöjligheter på lokal nivå inom energi- och klimatområdet. Vi ville även inom förstudien utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i såväl projektet som i energi- och klimatarbetet överlag.