Omställningslyftet

Energisparstips för små och medelstora företag (pdf) >>

Omställningslyftet var en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE – Swedish Research Institutes, SISP – Sveriges Inkubatorer och Science Parks, Energikontoren Sverige, IUC – Industriellt Utvecklingscentrum och IVL – Svenska miljöinstitutet. Projektet delfinansierades av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden – ERUF.

Satsningen riktade sig främst till små- och medelstora företag med ambitionen att fler skulle få kunskap om hur deras verksamheter kunde bidra till klimatmålen, hitta nya affärsmöjligheter och få stöd för att genomföra konkreta åtgärder. Under hösten 2022 företagen att behovsanalyser, workshops och startprogram för att stärka deras kompetenser.

De fem energikontor som deltog i satsningen var Energikontor Norr, Energikontor Västernorrland, Energikontor Mälardalen, Energikontor Väst och Energikontor Syd.

Kontakta projektledare Leif Aasa
leif@energikontornorr.se
070-180 99 93