Energikontor Norr intervjuas av P4 Norrbotten

Ca 12 minuter in i programmet hör du Maria Svedjeholm, energisakkunnig och Katarina Delsing, vd, berätta om hur vi på Energikontor Norr kan hjälpa företag när det gäller att se över sin energianvändning och sänka sina energikostnader via projektet Omställningslyftet.

Erbjudande till företag – minska energianvändning och sänka energikostnader
Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE – Swedish Research Institutes, SISP – Sveriges Inkubatorer och Science Parks, Energikontoren Sverige, IUC – Industriellt Utvecklingscentrum och IVL – Svenska miljöinstitutet.

Satsningen riktar sig främst till små- och medelstora företag med ambitionen att fler ska få kunskap om hur deras verksamheter kan bidra till klimatmålen, hitta nya affärsmöjligheter och få stöd för att genomföra konkreta åtgärder. Under hösten 2022 kommer företagen att erbjudas behovsanalyser, workshops och startprogram för att stärka deras kompetenser.

Läs mer här (pdf)

Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden – ERUF