Vi kan energieffektivisering

Energieffektivisering betyder att hushålla och ta tillvara på den energi som finns så att inget går till spillo, vare sig när det gäller pengar eller resurser. Att energieffektivisera innebär att först se över sin energianvändning, och att sen hitta och ta till åtgärder för att minska denna. Åtgärderna kan exempelvis handla om att optimera ventilation, belysning, uppvärmning, isolering och transporter så att all energi används på bästa sätt. Företag kan göra mycket för att effektivisera sin energianvändning och för många företag är det dessutom lättare att bli lönsamma genom energieffektivisering än att höja omsättningen. Ju bättre koll på energianvändningen desto större chanser till effektiviseringsvinster.

Stöd till företag
Inom kort startar vi upp aktiviteter inom projektet Omställningslyftet – ett projekt där företag får både stöd i energieffektivisering och möjlighet att nätverka. Vill du veta mer om erbjudandet till företag? Välkommen att kontakta Maria Svedjeholm, Energisakkunnig på maria@energikontornorr.se eller 070-339 41 26.