Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (IESN)

2009-2011 drevs Energikontor Norr projektet IESN (Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv), i samverkan med ETC med medfinansiering från Europeiska regionala fonden, Energimyndigheten, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Region Norrbotten, Luleå kommun och Piteå kommun.

Sedan 2005 har Energikontor Norr arbetat med olika projekt för att länets små och medelstora företag ska bli bra på att hushålla med energi- och naturresurser. Främst för att stärka företagens lönsamhet, men även för att förbättra deras miljöprofil. Vi vet nu att energieffektivisering ofta är den snabbaste vägen till stärkt lönsamhet.

Projektet har haft följande delmål:

 • engagera fler norrbottniska företag i företagsnätverket för energieffektivt företagande i Norrbotten
 • aktivera kommunernas energi- och klimatrådgivare
 • aktivera kommunernas näringslivsfunktioner i energieffektivt företagande
 • aktivera kommunernas samt länsstyrelsens tillsynshandläggare av miljöbelastande verksamheter i energieffektivt företagande
 • öka och bredda kompetensen om energieffektivt företagande bland konsulter som erbjuder tjänster inom detta område
 • öka jämställdheten inom energibranschen
 • öka medvetenheten om, samt motverka, varje form av diskriminering
 • produktion av två guider i energieffektivt företagande, den ena riktad till norrbottniska företag och den andra riktad till kommuner som avser att använda miljöbalken som drivkraft för energieffektivt företagande

IESN resulterade bland annat i följande:

 • uppföljningar av 19 tidigare genomförda energikartläggningar i små och medelstora företag i Norrbotten vilka visar att över 35 av de i kartläggningarna föreslagna åtgärderna genomförts och att företagen dessutom genomfört ytterligare minst 25 egna åtgärder
 • över 85 enskilda besök i företag i Norrbotten vilka fått råd om energieffektivt företagande baserade på erfarenheter gjorda i regionen
 • deltagande med energiexpertis på företagarträffar runt om i länet vilka samlat totalt omkring 150 företag
 • genomförda pilotstudier i energitillsyn av företag enligt Miljöbalken i ett 20-tal företag fördelade på Luleå och Piteå, vid dessa har över 80 förbättringsåtgärder inom energi och miljö identifierats


Projektledare

Tord Pettersson
tord@energikontornorr.se
0920-20 02 62

SLUTRAPPORT