FEEL

FEEL – Frugal cities through Energy Efficiency and Low-tech communities

De regionala utvecklingsfrågorna som FEEL tar upp är hur vi kan minska koldioxidutsläppen med hjälp av strategier där man bara använder det man behöver, det vill säga sparsamma lösningar och samhällsengagemangsmodeller för energieffektivitet. FEEL kommer att fortsätta genomförandet av regional utvecklingspolitik inom området för ett grönare Europa (politiskt mål 2), och på så sätt ta itu med det specifika målet för energieffektivitet. Projektet FEEL inkluderar två olika typer av partnerdeltagande där man arbetar med det interna policyinstrumentet i sin organisation. Den första typen är sex offentliga myndigheter från Europa som deltar och den andra är där fyra energikontor arbetar tillsammans med olika myndigheter och Överkalix kommun medverkar tillsammans med Energikontor Norr från Norrbotten.

Hur kan vi hushålla med jordens resurser och tillsammans skapa en bättre framtid för Europa och hela världen? Se en film från FEEL >>

Mer om FEEL >>

Kontakt:
Isabella Katsimenis
isabella@energikontornorr.se
070-183 55 26