Energin och framtiden i Norrbotten – Ett län. Tolv alternativ. Många möjligheter.

Energidokument framtaget på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbottens län i bred samverkan under 2000 och 2001.