Data4Action

Data4Action är ett Intelligent Energy Europe-projekt, som syftar till att utveckla samarbetsmodeller mellan lokala och regionala myndigheter och leverantörer av energidata. Målet är att främja hållbar energiplanering på regional och lokal nivå.

I Data4Action medverkar 13 regioner från 11 europeiska länder. Syftet är att bygga starka och resultatdrivna regionala partnerskap baserade på win-win samarbetsmodeller för datautbyte som framgångsrikt stöder arbetet med åtgärdsplaner för hållbar energi (SEAP:s) inom ramen för EU:s Borgmästaravtal. Energidataåtkomst kan vara en utmaning på grund av äganderätt till data, kommersiell känslighet och brist på pålitlighet eller resurser.

Data4Action har som mål att förbättra kommuners och regioners arbete med energi- och utsläppsdata med hjälp av så kallade ”One-stop-shop data center”. Detta vill vi göra:

  • förbättra regionala och lokala myndigheters arbete med energi– och utsläppsdata för att hjälpa kommuner med utveckling och uppföljning av sina åtgärdsplaner för hållbar energi (SEAP:s)
  • mobilisera offentliga myndigheter och energidataleverantörer att underteckna samarbetsavtal i form av win-win partnerskap
  • stärka detta samarbete genom utveckling eller vidareutveckling och förbättring av regionala energi– och utsläpps inventeringsverktyg
  • utveckla och bygga upp konkreta samarbetsmodeller av energidatautbyte i 12 europeiska regioner
  • stötta överföring av kunskaper till europeiska regioner utanför Data4Action-konsortiet

Energidataåtkomst kan vara en utmaning för många aktörer på grund av äganderätt till data, kommersiell känslighet, brist på pålitlighet eller resurser. Data4Action har som mål att genom identifiering av överförbara modeller av regionalt samarbete förbättra kommuners och regioners arbete med energi- och utsläppsdata. Detta ska hjälpa regionala och lokala myndigheter att verkställa och uppfölja sina åtgärdsplaner för hållbar energi (SEAP:s).

Det övergripande syftet med Data4Action är att upprätta långsiktiga datautbyte modeller för hållbar energiplanering. Detta ska ske genom ett kontinuerligt samarbete mellan offentliga myndigheter och energiintressenter. Inom projektet Data4Action kommer 12 regionala inventeringsverktyg att utvecklas. Områden omfattar totalt mer än 5000 kommuner. Data4Action fokuserar på fyra huvudaktiviteter: att förbättra förutsättningarna för datautbyte, att mobilisera viktiga aktörer, att underlätta samarbete och att skapa nya inventeringsverktyg.

 

Kontakt
Katarina Delsing
katarina@energikontornorr.se
0920-20 02 64