Borgmästaravtalet

EU-kommissionen lanserade 2008 The Covenant of Mayors, Borgmästaravtalet. Det är världens största organisation för städer och regioner som vill ta klimatutmaningen på allvar och ställa om till ett mer hållbart samhälle. Avtalet omfattar numera även klimatanpassning och kommer inom kort inkludera även energifattigdom. Avtalet innebär att kommuner åtar sig att jobba strategiskt med energi- och klimatfrågor för att minst nå EU:s utsläppsminskningsmål. Genom att ansluta sig till avtalet får kommuner hjälp och stöd att planera och följa upp sitt energi- och klimatarbetet.

I Sverige är det cirka 70 kommuner som skrivit på Borgmästaravtalet och i Norrbotten har åtta kommuner skrivit på. Region Norrbotten har sedan 2014, som första region i landet, varit regional koordinator för Borgmästaravtalet. Det innebär i korthet att informera om avtalet och stötta kommuner som har skrivit på eller som vill skriva på avtalet. Energikontor Norr är utförare av koordinatoruppdraget, på uppdrag av regionen.

Är din kommun intresserad av att börja jobba mer strategiskt med energi- och klimatfrågorna? Vill ni veta mer om Borgmästaravtalet eller funderar på att skriva under?

Välkommen att kontakta oss!

Isabella Katsimenis
isabella@energikontornorr.se
070-183 55 26