Vindkraft i Norr

Projekt under 2004 som utgjordes av en förstudie, till största delen baserad på litteraturstudier och intervjuer, vars syfte var klargöra och sammanställa de möjligheter som finns i de norra regionerna med Norrbotten som pilotfall.