Uthållig idrott

Projektet ”Uthållig idrott” pågick 2012 till 2014 och genomfördes i samarbete med SiSU idrottsutbildarna och projektet Hållbar förening (Luleå kommun). Syftet med projektet var att hjälpa idrottsföreningar att spara energi.

För idrottsföreningar som äger sina anläggningar är räkningarna för el och värme en stor utgift som gör att det blir mindre pengar kvar till idrotten. Även transporter innebär stora kostnader för föreningar. I Norrbotten och Västerbotten valde vi att fram för allt fokusera på transporter och transportplanering. Totalt deltog 25 föreningar i projektet på ett eller annat sätt. Projektägare var Energikontoren Sverige och det finansierades till största delen av Energimyndigheten.