Testpiloter i energieffektivisering

Detta är ett projekt som delades upp i tio delar som vi kallade för ”Testpiloter”.
I varje testpilot ingick ett eller flera företag och verksamheter med liknande problem och mål för energieffektivisering. Dessa har fått hjälp, inspiration och ökad kompetens med stöd från experter som handplockats för varje testpilot.

Projektet ”Testpiloter i praktisk energieffektivisering” var ett treårigt projekt som avslutades sista oktober 2014. Resultaten som har uppnåtts inom projektet är minst sagt imponerande! Det vi har gjort inom projektet är att erbjuda olika fastighetsägare, fastighetsförvaltare, företag och de som bor och verkar i olika byggnader möjlighet att se över sin situation när det gäller energi och energianvändning och sedan praktiskt genomföra åtgärder i sin verksamhet, sin fastighet eller i sin lokal.

Exempel på verksamheter och byggnader som deltagit i de olika testpiloterna är skolkök, industrier, vandrarhem, gårdsbutik med livsmedelstillverkning, lägenhetshotell, lasarett, hotell, ridklubbar, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, bilhandlare organisationskonsult, folkhögskola, skolor, konstruktionsfirma, hyresfastigheter och kommunalt bostadsbolag.

Det vi ville uppnå med projektet var att med enkla medel minska energianvändningen bland deltagarna i projektet med 15-30 procent genom åtgärder inom främst belysning, ventilation, isolering med mera samt genom förändrat beteende bland dem som jobbar och bor i fastigheterna. Deltagande företag i testpiloten har gjort en rad praktiska insatser, åtgärder och ekonomiska investeringar för att minska på energianvändningen. Flera av fastighetsägarna har uppnått mycket goda resultat med avseende på minskad energianvändning och minskade utsläpp av CO2.


Projektledare

Marie Holmgren
marie@energikontornorr.se
0920-20 02 68, 070-335 07 03

testpilot_200x112