Småskaliga solcellsparker

Kunskapshöjningar för lantbrukare som vill bygga eller möjliggöra solcellsparker på sin mark

Elanvändningen i Sverige väntas fördubblas eller mer fram till 2050. De flesta prognoser pekar ut vindkraft som den största tillkommande energikällan men även el från solen bedöms få en betydande roll i framtidens energisystem. Projektet Småskaliga solcellsparker syftar till att ge lantbrukare i Sverige chansen att lära mer om möjligheten att sätta upp småskaliga solcellsparker på sin mark.

I projektet kommer Energikontor Norr tillsammans med samverkansparterna RISE i Piteå och Ludvig & Co i Umeå att hålla i en serie digitala kunskapshöjningar om småskaliga solcellsparker för lantbrukare. De kunskapshöjande föreläsningarna är kostnadsfria och arrangörerna plus gästföreläsare kommer att dela med sig av sina erfarenheter och ge olika aspekter av solcellsparker. Kunskapshöjningarna baseras till stor del på den guide som LRF tillsammans med företaget Drivkraft för närvarande arbetar med att ta fram och omfattar grundförutsättningar, teknik, ekonomi, upphandling, avtal och affärsupplägg. Målet med kunskapshöjningarna är att deltagarna ska få en tydligare bild av förutsättningar, tillvägagångssätt och ekonomi för att kunna realisera en solcellspark på sin mark. Föreläsningarna ska hållas en gång varannan vecka med start i oktober 2023.

Lantbrukare som är intresserade att delta kan anmäla sig till föreläsningarna samt boka individuell rådgivning på www.energibonde.nu .
Här berättar LRF om satsningen >>

Aktiviteten Kunskapshöjningar om Småskaliga solcellsparker görs inom LRF:s projekt Minskad klimatpåverkan och förnybar energi med finansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Jordbruksverket. Ansvarig för kunskapshöjningarna är Kjell Skogsberg, senior energisakkunnig på Energikontor Norr.

Projekttid:
Augusti 2023 – juni 2024

Samverkanspartner:
LRF
RISE Piteå
Ludvig & Co Umeå

Finansiärer:
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Jordbruksverket

Projektledare:
Kjell Skogsberg
070-180 99 91
kjell@energikontornorr.se