Simulering och mätning av solvärmeanläggningar i Norrbotten

Trots att Norrbotten ofta vinner solligan är vi mindre bra på att utnyttja all gratis energi som strålar in varje år. Men det vill vi ändra på, eftersom solenergi är en utmärkt förnybar energikälla med generellt låg miljöpåverkan. En orsak till den låga användningen är att många inte tror att solenergi och då speciellt solvärme fungerar här uppe i den kalla nord. Men nu kan vi slå fast: Solvärme fungerar utmärkt även i Norrbotten!

Under två år har vi mätt funktionen på fem solvärmeanläggningar i projektet ”Simulering och mätning av solvärmeanläggningar i Norrbotten”. Vi har även låtit en forskare vid Solenergicentrum på Högskolan Dalarna göra simuleringar för anläggningarna. Med simuleringar har vi även undersökt påverkan av dom viktigaste parametrarna, till exempel lutning, riktning, typ av solfångare och temperaturbehov (den temperatur solfångarna arbetar mot). De fem anläggningarna fanns spridda över länet (Kiruna, Sangis, Harads, Råneå och Sunderbyn), hade olika tillämpningar (villa, flerbostadshus, utomhuspool och fjärrvärmesystem), och olika sorters solfångare (vakuum, vanlig plan solfångare, enkel plan solfångare).

Småskalig solvärme är framförallt en teknik för sommarhalvåret, även om solfångarna kan leverera lite värme även i november och februari. Det gör att solvärme fungerar bra även i Norrbotten, trots att det är så mörkt på vintern. Projektet visade att utbytet blir något lägre på grund av vårt nordliga läge, men för en villa med ett givet värmebehov är solvärmeutbytet i Kiruna mindre än 10 procent sämre än i Stockholm. Och utbytet för villan placerad i Luleå är bara 2,5 procent mindre än för villan i Stockholm.

Mätningarna skedde under 2014 och 2015. Huvudsyftet med projektet var att mäta om solvärme fungerar i Norrbotten. De två undersyften som fanns var dels att undersöka om de simuleringsmodeller som fanns var applicerbara även för norrbottniska förhållanden och dels att kontakta så många aktörer som möjligt för att kunna starta ett branschråd för solvärme.


Projektledare

Kjell Skogsberg
kjell@energikontornorr.se
073-83 753 10