Samordning av Energi- och klimatrådgivarna i Norr

Energikontor Norr har uppdraget från Energimyndigheten att samordna de kommunala energi- och klimatrådgivarna i Norrbotten och Västerbotten. Samordningen sker genom regionala utvecklingsledare (RUL) från energikontor runt om i Sverige. Regional utvecklingsledare hos oss är Matilda Rova.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen ger råd och stöd i frågor som handlar om energianvändning, energikostnader eller lämpliga energitekniker, allt från användning och generering av energi till livsstilsfrågor och transporter. Rådgivningen, som finansieras med medel från Energimyndigheten, är kommersiellt oberoende och kostnadsfri. Tillsammans utgör rådgivarna i Norrbotten och Västerbotten Energi- och klimatrådgivarna i Norr.

Energi- och klimatrådgivarna i Norr är fördelade i olika kommuner och kluster, vilka bildas när två eller fler kommuner samverkar för att bedriva kommunal energi- och klimatrådgivning. På så sätt möjliggör denna fördelning och samverkan att effektivt tillgängliggöra rådgivning inom region norr.

 

 

 

Projektledare och Regional samordnare (RUL)
Matilda Rova
matilda@energikontornorr.se
070-100 08 82