Samordning av Energi- och klimatrådgivarna i Norr

Sedan 1998 har Energikontor Norr ansvarat för samordningen av den kommunala energirådgivningen i Norrbottenskommunerna. Under de senaste åren har vi även ansvarat för kommunerna i Västerbotten. Vi samordnar energirådgivningen genom en regional utvecklingsledare (RUL). Regional utvecklingsledare hos oss är Peter Jonsson.

Har du frågor kring din energianvändning, dina energikostnader eller lämpliga energitekniker för just dig så är det din kommunala energi- och klimatrådgivare du ska höra av dig till. De ger helt oberoende råd utan kostnad. Denna rådgivning, som finansieras med medel från Energimyndigheten, kan handla om allt från användning och generering av energi till livsstilsfrågor och transporter. Men besiktningar och kartläggningar ingår inte. I Norrbotten och Västerbotten heter dessa rådgivare Energi- och klimatrådgivarna i Norr. Du hittar din kommunala energi- och klimatrådgivare på kommunens hemsida, kommunens växel eller genom länken till höger.

 

 

ekr-logo-standard1

 

Projektledare
Peter Jonsson
peter@energikontornorr.se
070-180 99 93