NNCC

Projektet Northern Network on Climate Change (NNCC) har verkat i syfte att bidra till ett brett förankrat och strategiskt arbete med energi, klimat och miljöfrågor. Målet var att bidra till EU:s 20-20-20 klimatmål och sträva efter att sammanföra lokala och regionala aktörer för att tackla gemensamma utmaningar.

I Nordkalottenområdet finns det goda förutsättningar för att vara en del av lösningen på klimatförändringar tack vare de stora resurser inom förnybar energi och energieffektivisering som finns här. Inom den offentliga sektorn och i företag saknas det dock den kunskap som behövs för att sjösätta ett brett strategiskt arbete. Ur denna utgångspunkt grundar sig projektet NNCC.

Huvudmålet med projektet var att utbyta erfarenheter och utbilda kommuner, företag och utbildningssektorn om framtidens klimat och energifrågor inom hela regionen. Det hela handlade om att överföra vetenskapliga resultat i praktiken och att förbättra samarbetet mellan olika forskningsinstitutioner, kommuner, företag och andra intressenter. Genom detta möjliggörs regionala strategier för en hållbar utveckling.

Under projektet togs konkreta verktyg fram i form av guider och mallar framför allt för att minska energianvändning överlag och för att öka användningen av regionalt producerad förnybar energi. En internationell mötesplats och plattform inom energi och klimat etablerades också – Jokkmokk Winter Conference (JWC), för att förbättra det gränsöverskridande samarbete och informationsutbyte mellan regionala aktörer.


Kontakt
Katarina Delsing
katarina@energikontornorr.se
0920-20 02 64

 

Lapin ELY-keskus
Nordland Fylkeskommun

logga_interreg_iv_a_eu