NEVERMORE

Bild från projektets kick-off i juni 2022

NEVERMORE – New Enabling Visions and tools for End-useRs and stakeholders thanks to a common MOdeling appRoach towards a climatE neutral and resilient society

Projektet syftar till att ta fram ett ramverk för modellering, simulering och utvärdering av klimatförändringar och möjliga åtgärder. Projektet är tänkt att arbeta på olika nivåer från nationell, EU och globalt ner till lokalt och regionalt via fallstudier. Energikontor Norrs roll är att arbeta med fallstudien Norrbotten och Västerbotten. NEVERMORE ska hjälpa till att skapa en bättre förståelse mellan klimatförändringar och möjliga åtgärder för att minska effekterna av dessa. Utlysningen är inom EU H2020 och ansökan har 16 partners där Energikontor Norrs närmaste partner i projektet är IVL, Svenska miljöinstitutet.

Kontakt
Lina Widenmo
lina@energikontornorr.se
070-181 63 37