MountEE

EU:s vision för 2020 är att alla nya byggnader ska ha en energianvändning, exklusive hushållsel, som är nära noll. I projektet MountEE samverkar regionala aktörer från fem olika EU-länder i ett kunskapslyft inom energieffektivt och hållbart byggande som inte bara omfattar nya byggnader utan även befintliga byggnader.

Onödig energianvändning är dålig för ekonomin och miljön. Den kan även medföra ökad sårbarhet. Trots detta går arbetet för ökad energieffektivisering trögt i såväl Sverige som EU. Minskningar av energianvändningen inom vissa områden har en tendens att ätas upp av ökningar på annat håll. Dessutom går utvecklingen av det energieffektiva och hållbara byggandet långsamt. Det gäller inte minst i norra Sverige.

MountEE är ett Europeiskt samverkansprojekt som ska pågå under tre år, projektet och påbörjade våren 2012. Förutom arbete för energieffektivt och hållbart byggande rymmer projektet satsningar på effektiv energianvändning och ökad andel förnybar energi inom byggsektorn. Gemensamt för de medverkande aktörerna i projektet är att deras geografiska verksamhetsområden omfattar alpina miljöer och kallt klimat. Exempelvis ingår den svenska fjällkedjan, Alperna och Pyrenéerna.

MountEE hade bland annat som mål att:

  • öka medvetenheten och initiera aktiviteter bland lokala beslutsfattare och offentliga fastighetsägare
  • underlätta byggsektorns omställning till energieffektivitet och hållbarhet genom att tillhandahålla skräddarsydda lösningar
  • förankra ett omställningstänk för energieffektivitet och hållbarhet inom byggsektorn, bland annat genom nätverksskapande insatser
  • ta fram kriterier och underlag som kan bidra till skapandet av finansieringsformer för energieffektivitet och hållbarhet i byggsektorn