Klimatsmart = Affärssmart

61 företag har tagit steg till hållbarhet. Inom projektet ”Klimatsmart = Affärssmart” har omkring 250 små- och medelstora företag i Norrbotten kontaktats och informerats om möjligheterna med energi- och klimatsmart företagande.

Av de företag som kontaktades har 61 företag deltagit i projektets fördjupning och därmed tagit steg till hållbarhet, bland annat med hjälp av de underlag till handlingsplaner projektet tagit fram och överlämnat till företagen. I fördjupningen har de haft kontakt med och fått hjälp av affärsutvecklare, kommunikationsrådgivare samt sakkunniga i energi och klimat. De medverkande företagen finns i de medverkande kommunerna; Luleå, Boden, Piteå, Arjeplog, Jokkmokk, Överkalix, Gällivare och Kiruna. Deltagande parter i projektet har förutom Energikontor Norr varit LTU Business, IUC Norrbotten och Almi företagspartner Nord. Projektet började i slutet av 2013 och avslutades 30 november 2015.

Mål med Klimatsmart = Affärssmart
Att med utgångspunkt i företagens affärsutveckling intressera dessa för, samt även inleda, ett systematiskt energi- och klimatarbete genom att:

  • deltagande företag utvecklar sin affärsmodell genom aktivt energi- och klimatarbete
  • deltagande företag erbjuds erfarenhetsutbyten med företag inom projektet, samt eventuellt även med andra företag som genomfört och arbetar med energi- och klimatfrågan i den egna verksamheten
  • genomföra inledande studier av deltagande företag för att lyfta fram marknadsmässiga fördelar med hållbart företagande kopplat till företagens energi- och klimatarbete
  • föreslå metoder och verktyg för ett energi- och klimatsmart företagande med affärsutveckling och kommunikation i fokus
  • skapa synergier för och mellan deltagande företag, samt även för och mellan medverkande organisationer och funktioner

Projektledare
Tord Pettersson
tord@energikontornorr.se
0920-20 02 62

 

klimatsmart_loggo