Gröna energiinvesteringar

Norrbotten är fantastiskt på många sätt. Ta länets energitillgångar till exempel. Visste du att här finns en outnyttjad potential på över 50 TWh (terawattimmar) förnybar energi och restenergi? Tänk vilka spännande möjligheter till affärer och utveckling det innebär. Nya möjligheter som täcker allt från livsstil, upplevelser och design till avancerade tekniska innovationer och systemlösningar. I projektet Gröna energiinvesteringar vänder vi oss till dig som ser affärsmöjligheter inom energi- och klimatområdet och som vill vara med och driva idéer om hållbara energilösningar närmare realisering.

Under vår insamlingsperiod har över 100 förslag på hållbara energilösningar kommit in till projektet, förslag från såväl företag som entreprenörer, forskare och privatpersoner. Alla inkomna idéer har vi bedömt och granskat utifrån kriterier avseende hållbarhet, affärspotential, jämställdhet och teknik. Förslagen har varit uppe för bedömning hos samlad extern kompetens inom energibransch, affärsutveckling och finansiering.

Efter denna process har vi nu kvar drygt 10 potentiella energiinvesteringar. Under hösten 2017 inledde projektets affärsutvecklare och energisakkunniga fördjupningsarbetet i de kvarvarande förslagen på hållbara energilösningar. Ett arbete som fortsätter under större delen av 2018.

Parallellt med detta samlar vi företag och andra intressenter till workshops, seminarier och konferenser för att samtala om och sprida lärdomarna och erfarenheterna från vårt arbete med gröna energiinvesteringar i Norrbotten. Titta gärna lite extra på spalten till höger. Där lägger vi ut intressanta evenemang, resultat och rapporter från projektet.

Projektet Gröna energiinvesteringar belyser regionens goda potential och tar reda på hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för fler investeringar inom energi och hållbarhet. Vår förhoppning är att kunna sätta Norrbotten på kartan som en kraftigt verkande förebild för hållbara energi- och klimatlösningar. Låter det spännande? I så fall är du varmt välkommen att kontakta oss.

 

stampel_genom

I projektet, som pågår under perioden 2016-01-11 – 2019-04-11,  samverkar Energikontor Norr med Energivetenskap, Nationalekonomi samt Entreprenörskap och innovation vid LTU (Luleå tekniska universitet) liksom med Företagarna Norrbotten.


Projektledare

Tord Pettersson
tord@energikontornorr.se
070-556 29 21

Sakkunnig inom affärsutveckling
Inger Edlund Pedersen
inger@energikontornorr.se
070-6662969

Sakkunnig inom energi
Kjell Skogsberg
kjell@energikontornorr.se
070-180 99 91

Sakkunnig inom energi
Andreas Johansson
andreas@energikontornorr.se
070-1809992

 

grona-energiinvesteringar-logotyp-01