Norra Sveriges största energikonferens: Framtiden för hållbara energiinvesteringar ser ljus ut i Norrbotten

Förra veckan arrangerade Energikontor Norr norra Sveriges största energikonferens, Förädla världen i Norrbotten. Under konferensens två dagar samlades 100 personer som i sina roller och organisationer ser energi- och hållbarhet som viktiga områden för vår region att investera mer i.

– Fördelarna med ett förnybart energisystem är många, men bland annat kan vi öka försörjningstryggheten av energi och boosta vår ekonomi med fler arbetstillfällen, menade Linda Burenius Magnusson från OX2.

Den 6 och 7 november samlades ett hundratal personer på Clarion Sense i Luleå för att ta ett gemensamt grepp om hållbara energiinvesteringar i Norrbotten. Energikontor Norr anordnade då den stora energikonferensen Förädla världen i Norrbotten som pågick i två dagar. Syftet med konferensen var att lyfta de trender inom hållbar energi vi ser just nu i världen, lyfta blicken mot den globala marknadens fortsatta utveckling och belysa de möjligheter som finns här i regionen för fler hållbara energiinvesteringar.

Måste våga för att inte missa att hänga med i den tekniska utvecklingen
Tomas Kåberger, professor i Industriell energipolicy vid Chalmers, har gedigen och global erfarenhet från energibranschen och var en av konferensens huvudtalare. Han tyckte att konferensen var ett bra initiativ för att göra fler medvetna om vad som händer i omvärlden och ett bra tillfälle att upptäcka nya möjligheter som dykt upp på energimarknaden. Teknik som finns idag och som snabbt blivit billig de senaste två åren är lösningen på hur vi minskar våra fossila utsläpp, vi behöver bara skala upp systemen ytterligare.
– Risken som vi bör ta är att våga pröva olika vägar, tekniker och lösningar. Om vi är rädda och inte vågar pröva nytt, kommer vi inte att lyckas. Då missar vi möjligheten att hänga med i den tekniska utvecklingen som sänker energikostnaderna i världen. Vi kan också ta ett större ägaransvar i den utveckling som sker så att inte vinsten hamnar hos avlägsna ägare.

Norrbottens roll i energiomställningen ser Tomas Kåberger som stark;
– I Norrbotten finns energiintensiv industri som är beroende av att vi är snabba på att ta tillvara förnybar energi för att vi ska kunna hålla vår konkurrenskraft. I norr finns goda vindtillgångar, som tillsammans med sol här enkelt kan integreras i elsystemet tack vare vattenkraften och biokraftvärmen, menade Tomas Kåberger, Chalmers.

Befintlig teknik kan hjälpa oss halvera utsläppen
Även Linda Burenius Magnusson från OX2, ett bolag som arbetar med förnybar energi, lyfte värdet av den befintliga och beprövade tekniken inom förnybart.
– Alarmklockorna som börjat ringa allt högre för klimatet kan faktiskt vara det som behövs för att arbetet ska dra igång. Världen kan halvera utsläppen fram till 2030 med lösningar och teknik som finns redan idag, vilket gör att vi kan klara Parisavtalets mål!

Linda Burenius Magnusson är ansvarig för Public Affairs på OX2 och hon talade under konferensen om trender och affärsmöjligheter inom förnybar energi. Linda belyste bland annat den höga tillväxttakt vi ser inom sol- och vindkraft, men även energieffektiviseringens nyckelroll i att fasa ut det fossila.
– Fördelarna med ett förnybart energisystem är många, men bland annat kan vi öka försörjningstryggheten av energi och boosta vår ekonomi med fler arbetstillfällen. Och såklart att det är avgörande för att vi ska kunna sänka växthusgasutsläppen så mycket som behövs för att nå klimatmålen. Utvecklingen inom förnybart, som solceller, lagringslösningar och internet kommer att bidra till nästa industriella revolution. De som bidrar till lösningar inom dessa områden är de som kommer att bli vinnarna, framhöll Linda Burenius Magnusson, OX2.

Norrbotten bör vara ett showroom för Sverige och hållbara energilösningar
Som svar på frågan ”Vilken roll ser ni att norra Sverige ska ha i omställningen till 100 % förnybart energisystem?” svarade Linda från OX2:
– Spontant skulle jag säga att vi i Sverige ska bli ett showroom för världen. Då borde Norrbotten bli showroom för Sverige.

Malin Strand från regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige instämde;
– I de flesta rankningar kommer Sverige högt i hur stor potential vi har för att ställa om. Vi ska se det som en möjlighet för andra länder att komma för att titta på hur vi gör, på så sätt kan vi bidra till fossilfrihet även i andra länder. På motsvarande sätt kan Norra Sverige vara föregångare inom flera områden. Ska inte Norrbotten bli första regionen som bara köper råvaror och material som är fossilfria till de stora vindkraftsprojekten som etableras här?

Malin Strand från Fossilfritt Sverige, som är en del av Regeringskansliet, pratade under konferensen om fossilfrihet och konkurrenskraft. Fossilfritt Sverige arbetar med flera branscher för att få aktörer inom respektive bransch att gemensamt hitta lösningar som bidrar till att sänka koldioxidutsläppen. Erfarenheten är att det varit väldigt givande att öppna upp till diskussion bland aktörer i samma bransch, som ju faktiskt vill samma sak, och tillsammans har de nu arbetat fram branschvisa färdplaner för fossilfri konkurrenskraft.

Det finns stora möjligheter för elintensiva verksamheter att etablera sig i Norrbotten, menade Malin Strand från Fossilfritt Sverige.
– Verksamheter gör väldigt stor nytta bara genom att placera sig i Norrbotten och att göra saker här. Och så slipper elen transporteras ner till södra Sverige där det finns mer effektutmaningar.

Den lokala debatten måste lyftas
Ett annat område som Norrbotten kan bli föregångare inom, enligt Malin, är tunga transporter.
– Det man kan tänka på här är att vara multimodal. Det vill säga använda alla sorters trafikslag och vara en föregångare på det. Eftersom här är så långa avstånd finns möjlighet till det. Ett exempel är projektet på Haraholmen i Piteå, där de etablerar ett företagsklusterområde vid hamnen för att kunna nyttja även sjöfarten.

Andreas Lind, näringslivschef på Länsstyrelsen i Norrbotten deltog under konferensen och ansåg att vi i Norrbotten behöver engagera oss mer i klimatpolitiken.
– Det är stor brist på debatt här i länet. Utan lokal debatt kan vi inte bedriva lokal politik. Besluten måste grunda sig på våra villkor och den verklighet vi har här, menade Andreas Lind.

Under konferensen hölls paneldebatter, workshops och livliga diskussioner kring hur nästa steg ska se ut för Norrbotten och vilka investeringar som kan vara de mest intressanta i vår region. Projektet Gröna energiinvesteringar som Energikontor Norr drivit, och där konferensen var en avslutande del, har i sin process hjälpt ett tiotal nya affärsidéer på energilösningar att vässa sina möjligheter till investeringar. Energikontor Norr ser att det inte är idéerna som saknas, ett hundratal idéer kring olika hållbara idéer har samlats in i regionen från såväl entreprenörer, företag, forskare som privatpersoner. Det är att våga ta nästa steg, att samla ihop rätt team och kontakter och att satsa som är det som behövs.

Mod och samverkan är nyckeln till hållbar framgång i regionen
De ord som från konferensdeltagarnas sida ansågs som de största framgångsfaktorerna för att få till fler hållbara energiinvesteringar i Norrbotten var just mod och samverkan. Mod att våga gå in i det outforskade, och samverkan mellan lokalt näringsliv, forskningsinstitut och regionala aktörer. Nya samarbeten, arbets- och finansieringsmodeller behövs, såväl som regional anpassning för de unika möjligheter som finns i vår region.

Vi kan se globalt hur världen ställer om till en mer hållbar energiförsörjning som bidrar till att minska klimatutsläppen. Engagemanget från aktörer och konsumenter blir allt större så vi kan vara säkra på att det kommer att finnas en marknad för hållbara energilösningar. Och det är något vi kan bidra med i Norrbotten, om vi vågar satsa.

Övriga externa som medverkade på scen under konferensen var Lenita Ericson (Luleå kommun), Karin Fant (Klimatsynk), Katarina Hansell (NetPort Science Park), Marie Mattsson (Högskolan i Halmstad), Per-Erik Andersson (Region Norrbotten), Jeaneth Johansson (Luleå tekniska universitet), Patrik Söderholm (Luleå tekniska universitet), Ann-Christine Schmidt (Skellefteå Kraft/Node pole) samt Markus Gustafsson (Prime Group).

Här kan du läsa mer om Gröna energiinvesteringar och se resultaten från projektet i form av filmer, poddar, rapporter med mera.