Fossilfria transporter i norr

Genom projektet Fossilfria transporter i norr ska Västerbottens alla kommuner etablera förutsättningarna som behövs för att kunna leda och verkställa utvecklingen av en fossiloberoende fordonsflotta i länet. Under tre år ska projektägaren Länsstyrelsen i Västerbotten, tillsammans med samverkansparterna Biofuel Region och Energikontor Norr, arbeta fram en målbild och handlingsplan för fossilfria transporter som ska förankras i Västerbottens 15 kommuner.

Under tre år från och med våren 2018 leder Länsstyrelsen i Västerbotten projektet Fossilfria transporter i norr. Målet med projektet är att ge länets kommuner förutsättningar att utveckla en fossiloberoende fordonsflotta och därmed minska sina växthusgasutsläpp från vägtransporter med minst 70 procent till 2030, jämfört med 2010.

En viktig del av projektet utgör de klimatstrateger som ska anställas och placeras ut hos kommunerna. Denna resurs- och kompetensförstärkning är en del i att arbeta fram handlingsplaner som i sin tur kommer ge förutsättningarna för att nå målet. Ett presentations- och uppföljningsverktyg kommer även att tas fram i projektet för att tydliggöra den gemensamma kunskapsbasen samt för att visualisera målbilden.

Finansiärer av projektet är Länsstyrelsen i Västerbotten, Biofuel Region, Energikontor Norr samt Västerbottens samtliga kommuner, Umeå energi, Regionala utvecklingsfonden och Energimyndigheten.

Kontaktperson
Kjell Skogsberg
kjell@energikontornorr.se
070-180 99 91