Fokus – Norrbottens energiresurser

Inom projektet Fokus – Norrbottens energiresurser gavs en rapport med samma namn ut. Den visar möjliga vägar till ett Norrbotten fritt från fossila bränslen och är bland annat tänkt att fungera som diskussionsunderlag i arbetet med att ta fram en regional energistrategi för Norrbotten.

Rapportens innehåll bygger till största delen på resultat hämtade från forskningsrapporten ” Exploring the energy future of Northern Sweden by energy scenarios” utförd av Joakim Lundgren, Luleå tekniska universitet, under hans studier på IIASA, Österrike, 2006-2007. Rapporten finns att läsa här till höger.