Etablering och marknadsutveckling för energieffektivt företagande i Norrbotten

En fortsättning av projektet ”Energieffektivt företagande i Norrbotten” i enlighet med den ursprungliga ansökan som lämnades in till strukturfondsdelegationen för Mål 1 Norra Norrland våren 2005.

Projektet, som drevs med samma organisation, partners och medfinansiärer som föregångaren, hade som huvudmål att genomföra och redovisa resultatet av 15 energieffektiviseringskartläggningar av små och medelstora företag i Norrbotten. Innan projektet avslutades hade de båda projekten resulterat i sammanlagt 19 energikartläggningar/energianalyser av företag i Norrbotten.