Energi- och klimatsmart företagande

Energikontor Norr genomförde under våren 2013 en studie i energi- och klimatsmart företagande på 31 små och medelstora företag i Luleå och Boden.

Studien, som finansierats av Länsstyrelsen i Norrbottens län, Region Norrbotten, Luleå kommun och Boden kommun, genomfördes av Boost consulting i nära samarbete med en brett sammansatt referensgrupp. Målet med studien var att öka förståelsen för och kunskapen om hur företagare från olika branscher ser på, och arbetar med, energi- och klimatfrågor i den egna verksamheten.