Effektivisering av energi och ekonomi för ett aktivt och miljömedvetet folkliv

Projektet innebar bland annat energibesiktningar av samlingslokaler i lokala föreningar tillhörande riksorganisationerna Bygdegårdarnas riksförbund, Hembygdsgårdarna, Folkets Hus och parker samt IOGT/NTO Våra gårdar.

Varje gård som besiktades fick förslag på åtgärder som syftade till att minska energianvändningen och i förekommande fall förslag på konvertering från olja och el för uppvärmning till uppvärmning med förnybar energi. Projektet avslutades hösten 2005.