ClimactRegions

Projektet ClimactRegions startades i syfte att sprida information om klimatsmarta strategier och hållbar framtidsplanering baserat på goda exempel från hela Europa. I projektet samlades kompetens från tio partners från åtta olika regioner och en internationell sammanslutning av energikontor och regioner.

Projektet fokuserade på regionernas möjlighet att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser. Våra tre huvudområden har varit:

  • växthusgasinventering och energiuppföljning på lokal och regional nivå
  • styrning, ledning och delaktighet i det lokala och regionala klimatarbetet (governance)
  • regionala strategier och handlingsplaner för att minska klimatpåverkan

I projektet har bland annat tre handböcker tagits fram i syfte att underlätta det lokala och regionala klimatarbetet. Rekommendationerna i handböckerna är baserade på de 140 goda exempel som sammanställts under projektets gång. Två av handböckerna har översatts till svenska, den ena om inventering av växthusgaser på kommunal och regional nivå och den andra om god samhällsstyrning och delaktighet i det regionala klimatarbetet.

Vi har satt Norrbottens och Västerbottens energi- och klimatsatsningar på den europeiska kartan genom att presentera dem för partners och beslutsfattare i Europa, både under partnerbesök i länet och vid många evenemang i olika länder. Energikontor Norr är också en av grundarna till det internationella nätverket ENERGee-Watch som kom till för att främja erfarenhetsutbyte om regional och lokal energiinventering. Energikontor Norr är med för att presentera och förbättra det egna webbaserade verktyget ”Energiluppen”. Genom projektet har Energikontor Norr hittat nya samarbetspartner i Europa som vi kommer att samarbeta med framöver i nya projekt.

 

logga_interreg_iv_a_eu

PROJEKTETS OFFICIELLA HEMSIDA