BSPonEE

Baltic Sea Partnership on Energy Efficiency

Syftet med projektet är att stärka och utöka de befintliga nätverk och intressentgrupper som arbetar med att främja energieffektivisering i byggnader och andra sektorer i Östersjöregionen. Projektet syftar även till att förbereda en ansökan för ett större projekt med målet att strukturera information kring energieffektivisering för att få en helhetsbild och genomföra riktade aktiviteter gentemot intressenter för att öka samverkansmöjligheter och visa på mervärden för ändrat beteende.

Nationella och internationella intressenter som skulle kunna vara en del av en plattform för initiativ inom energieffektivisering ska kartläggas för att kunna mötas, kommunicera och utveckla ett strategiskt arbete för transnationell samverkan. Målet är att tillsammans hitta nya lösningar för att nå energieffektiviseringsmålen och att tillsammans arbeta för att öka energieffektiviseringsgraden i Östersjöregionen.

Partnerskapet besitter en bred kompetens och har möjlighet att involvera aktörer och skapa kontakt med olika grupper inom energisektorn. Energikontor Norr kan involvera flera partners från Sverige (kommuner, regioner, andra energikontor m.fl.), Polish Foundation for Energy Effiency har erfarenheter från olika konsumentprojekt som t ex Hacks, Market Watch, Euro Topten (som haft stor framgång – finasierat av IEE och H2020). De ingår i den polska klimatkoalitionen och polska associationen av energikontor vilket innebär att de har goda förutsättningar att hitta intressenter. Baltic Enviormental Forum är en NGO i Lettland som är experter på att hålla nätverk levande och kommer att fortsätta med facilitering av den baltiska dialogen och involvera intressenter på nationell nivå samt organisera seminarier m.m.

I partnerskapet ingår även ett antal associerade partners; Ministry of Economics of the Republic of Latvia (som också är EUSBSR PA energikoordinator och kopplade till EU och Baltic Energy Market Inteconnection Plan group), Global Playground Stockholm (GP) en svensk miljöorganisation, Council of the Baltic Sea States (CBSS) och Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) vilka kommer att bidra till projektet.

Projektperiod: 1 september 2020 – 30 april 2022

Läs om projektet på Svenska Institutets webb

Kontakt:
Sofia Sjödin, projektledare
070-100 08 82
sofia@energikontornorr.se

 

 

Partners: