Energidag på Grans Öjebyn

Energikontor Norr deltar på Energidagen ”Landsbygden är den stora leverantören av fossilfri energi och kan leverera ännu mer. LRF och Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbottens län tillsammans med Landsbygdsnätverket bjuder in.”