Behovsdialog med Kalix kommun

När:
25 januari, 2019 kl. 10:00 – 16:00
2019-01-25T10:00:00+01:00
2019-01-25T16:00:00+01:00

Energikontor Norr bedriver en förstudie i Norrbotten som ska ta reda på hur behovet av ytterligare stöd i energi- och klimatarbetet ser ut i våra 14 ägarkommuner. Studien som går under namnet preStratus är tänkt att ligga till grund för ett genomförandeprojekt som ska stötta kommunerna i Norrbotten att uppfylla de nationella energi- och klimatmålen utefter kommunernas egna förutsättningar.