Uppstart i projektet som ska hjälpa kommuner nå klimatmålen

Vårt projekt Stratus som ska stötta kommuner i Norrbotten i det strategiska energi- och klimatarbetet har rivstartat under hösten. 11 av 12 deltagande kommuner har fått besök av oss och vi har tillsammans startat igång arbetet. Den sista av de medverkande kommunerna kommer att få besök i januari. I nuvarande fas av projektet har vi börjat genomföra en nulägesanalys i respektive kommun och vi tittar också närmare på kommunernas egna planer och de nationella energi- och klimatmålen. Vi i projektgruppen ser verkligen fram emot att stötta deltagarna i de utmaningar och möjligheter som finns och hoppas få bidra till att skapa en bra väg framåt för ett upptrappat strategiskt energi- och klimatarbete i Norrbotten.

Läs mer om projektet

Bilderna är från besöken hos Älvsbyns kommun, Gällivare kommun, Kalix kommun samt Överkalix kommun