NV Eko

I projektet erbjöds kommuner och näringsliv hjälp och stöd med energi- och klimatarbetet i kommunen. Detta erhölls genom kommunseminarier där kommunens specifika förutsättningar inom energiområdet, framtidsscenario och marknadsanalyser presenteras. Se presentationen till höger för sammanfattning av det som presenterades vid de 21 kommunseminarierna.

Vidare erbjöds kommunerna också processtöd i arbetet med att ta fram energi- och klimatstrategier. Syftet var att öka andelen arbetstillfällen inom energi- och klimatområdet och att fler kommuner skulle aktualisera sina energi- och klimatstrategier. Med NV Eko ville vi hjälpa till att skapa mötesplatser för de viktiga samtal som måste föras om hur vi skapar ett hållbart samhälle med hållbar näringslivsutveckling som motiverar norrbottningarna att stanna kvar och attraherar andra att flytta hit.

Inom projektet NV Eko har ett antal förstudier tagits fram. Dessa kan ses som ett resultat av de diskussioner och samtal som fördes vid de rundabordssamtal som genomfördes i 21 kommuner i Västerbotten och Norrbotten. Vidare erbjöds kommunerna också processtöd i arbetet med att ta fram energi- och klimatstrategier. Syftet var att öka andelen arbetstillfällen inom energi- och klimatområdet och att fler kommuner skulle aktualisera sina energi- och klimatstrategier. Med NV Eko ville vi hjälpa till att skapa mötesplatser för de viktiga samtal som måste föras om hur vi skapar ett hållbart samhälle med hållbar näringslivsutveckling som motiverar norrbottningarna att stanna kvar och attraherar andra att flytta hit.

Biogas är ett intressant utvecklingsområde för många kommuner och entreprenörer, men det är också ett område som kräver samverkan och samarbete. För att hjälpa till att hitta samverkanslösningar och söka ekonomiskt lönsamma investeringar har förstudien om biogasproduktion i Norrbotten och Västerbotten tagits fram av BioMil AB i Lund, på uppdrag av Energikontor Norr. Rapporten består av två delar, en inledande substratinventering och en andra del som visar exempel på tre typanläggningar i olika storlekar. Olika förslag kom fram på hur den egna kommunen och det lokala näringslivet skulle kunna vara med och bidra till hållbar, grön affärsutveckling.

 

nveko_logo_devis_screen_150dpi