Guider

Inspirationsbok – Vägen till mer energieffektiva fastigheter
Detta är en inspirationshandbok för dig som som verkar i eller kring fastigheter. Här hittar du matnyttiga tips på hur du kan gå vidare med dina projekt inom energieffektivisering. Vi vill dela våra lärdomar från projektet ”LEK3 – Hållbar fastighetsanvändning genom samverkan” med alla som jobbar med energieffektivisering och hoppas även att resultaten inspirerar er som ännu inte hunnit börja jobba med energifrågan!

Världsförädlaren – Din guide till hållbara energiinvesteringar
Detta är en guide för dig som har en hållbar affärsidé kring energi! Innehållet ger en övergripande bild över vad du behöver tänka på för att din idé ska kunna landa i en riktigt bra investering som gör att världen räcker längre. Guiden är framtagen inom projektet Gröna energiinvesteringar.

CoopEnergy – Handbok för samverkan inom hållbar energi
Denna guide togs fram i projektet CoopEnergy för att underlätta samverkan i myndigheter kring policyer och strategier med fokus på hållbar energi.

Handledning för inventering av växthusgaser på kommunal och regional nivå
En guide som förser kommunala och regionala aktörer med de verktyg de behöver för att inventera växthusgaser.

Handbok för att tillgängliggöra energidata för hållbara energi- och klimatplaner
En handbok som är till för att underlätta arbetet med hållbara energi- och klimatplaner. Handboken är framtagen i projektet Data4Action.

God samhällsstyrning och delaktighet i det regionala klimatarbetet
En praktisk handledning som gör det enklare att agera lokalt och regionalt för klimatet, med tillhörande goda och inspirerande exempel.

Energieffektivt företagande
Fyra företag som var med i projektet IESN och som lyckades göra sina verksamheter mer lönsamma med hjälp av att spara energi utgör här goda exempel som fler gärna få ta efter.

Enklaste vägen till energieffektivt företagande – för små och medelstora företag
En guide med syfte att få företag att se energieffektivisering och minskad miljöbelastning som en del av företagets profilering.

Guide i energitillsyn för kommuner
Denna guide fokuserar på kommunens möjligheter att bidra till energieffektivt företagande via den ordinarie tillsynen av miljöfarliga verksamheter enligt Miljöbalken.

Rekommendationer, energikartläggning av företag
Vad är en energikartläggning och hur går den till? Vi upplyser dig som företagare om varför det är viktigt att få en bild av företagets energianvändning.

Guide till hållbar fastighetsanvändning
I samband med projektet Testpiloter i praktisk energieffektivisering togs en guide fram över hur du som intressent i en fastighet kan bidra till effektivare och mer hållbar energianvändning. Detta vare sig du är hyresgäst, driftsansvarig eller fastighetsägare.