Energiöversikter för alla kommuner i Norrbotten

Nu är Energiöversikterna klara och du kan se hur energianvändningen och utsläppen ser ut i din kommun. Om du jämför med andra kommuner tänk på att vilken typ av industri som finns i kommunen påverkar resultatet.

Här hittar du Energiöversikter