Webinar – Kunskapsläget om klimatförändringen 24 november

Energikontor Norrs projekt Stratus bjuder in till webinar den 24 november, kl 13.00-14.00. Föreläser gör Markku Rummukainen, SMHI på temat: ”Kunskapsläget om klimatförändringen, FN:s klimatpanels senaste rapport.”

FN:s klimatpanel IPCC går regelbundet genom det globala kunskapsläget om klimatförändringen, dess konsekvenser och möjliga åtgärder för anpassning och utsläppsminskning. Den senaste av dessa sammanställningar blir klar 2021-2022. Delen som handlar om klimatmätningar och trender, klimatmodeller och scenarier gavs ut den 9 augusti. I presentationen beskrivs rapportens bakgrund och huvudsakliga slutsatser som bland annat handlar om en ökande global klimatförändring, ökade extremväder, vilka utsläpp är förenliga med de globala klimatmålen och det vi vet om aspekter som tippningspunkter i klimatsystemet.

Markku Rummukainen är klimatrådgivare på SMHI och professor i klimatologi vid Lunds universitet. Han har forskat om klimatsystemet i nästan 25 år genom både mätningar och klimatmodeller, och medverkat i FN:s klimatpanel IPCC och som vetenskapsexpert i Sveriges och EU:s delegation i FN:s klimatförhandlingar. Idag är han Sveriges kontaktperson för IPCC. Han är även med i det nationella klimatpolitiska rådet och Europeiska miljöbyråns (EEA) vetenskapliga kommitté.

Välkommen med din anmälan!

Anmäl dig här https://simplesignup.se/event/184941 

Zoom-länk skickas ut ca 1 vecka innan. 

Det är kostnadsfritt att delta och öppet för alla.