Två nya projekt som ska göra Norrbotten mer hållbart och konkurrenskraftigt

Vi på energikontoret är oerhört glada över att kunna berätta att vi fått två nya projekt beviljade!

Projekten som vi fått beslut om att vi får börja med till våren är ”Konkurrenskraft 2030 – Affärsstrategisk dialog för ökad energieffektivitet i mindre små och medelstora företag” och förstudien ”Behovsdriven innovationsplattform”.

Konkurrenskraft 2030 är ett treårigt samverkansprojekt inom vilket vi vill hjälpa företag att stärka sin konkurrenskraft genom att arbeta strategiskt med energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor. Detta kommer energikontoret att göra i samverkan med Almi Företagspartner Nord, Luleå tekniska universitet – Entreprenörskap och innovation samt Företagarna Norrbotten. Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Energimyndigheten, Region Norrbotten och Sparbanken Nord.

I förstudien Behovsdriven innovationsplattform kommer vi genom möten och dialog att undersöka om det finns intresse hos företag och offentliga organisationer i Norrbotten att använda sig av en behovsdriven innovationsplattform för att lösa utmaningar inom energi- och klimatområdet. Finansiärerna bakom förstudien är Region Norrbotten, Luleå kommun, Piteå kommun och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vi vill ge ett stort tack till alla finansiärer och samverkansparter som gör dessa satsningar möjliga, nu ser vi verkligen fram emot att kickstarta 2019 tillsammans med er!