Tack från Konkurrenskraft 2030

– Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit med i Konkurrenskraft 2030. Det har varit inspirerande att följa deltagande företag i resan att ta steg i sitt hållbarhetsarbete och tillsammans med ALMI, Företagarna och LTU har projektet Konkurrenskraft 2030 gjort skillnad på riktigt, säger Sofia Sjödin, Hållbarhetsrådgivare på Energikontor Norr.

I projektet Konkurrenskraft 2030 har vi tillsammans med samverkansparter hjälpt mindre SMF att stärka sin konkurrenskraft genom att arbeta strategiskt med energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor. I projektet har vi stöttat företagen att ta de första stegen till hållbarhet. Här har vi samlat värdefulla tips och vårt hållbarhetsquiz för företag som vill ta första stegen i hållbarhetsarbetet. 

Ett projekt i samverkan med Almi Företagspartner Nord, Luleå tekniska universitet – Entreprenörskap och innovation, Redovisning och styrning samt Företagarna Norrbotten. Medfinansiärer för projektet är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Energimyndigheten, Region Norrbotten, Sparbanken Nord, Almi och Energikontor Norr.