SunPine – klimatkämpar inom grön transformation

Energikontor Norr har för andra året i rad efterlyst Klimatkämpar från Norr. Företag från Norrbotten som genom sina produkter eller tjänster hjälper sina kunder minska sina koldioxidutsläpp eller sin energianvändning. De närmsta veckorna lyfter vi de som har utmärkt sig och sina klimatsmarta superkrafter extra mycket! Det är dags att uppmärksamma SunPine i kategorin Grön transformation.

SunPine är ett världsledande bioraffinaderi i Piteå som är med och bidrar till den gröna energiomställningen i transportsektorn. Deras produkter bidrar årligen till 250 000 ton koldioxidsreduktion! Tack vare sina gröna superkrafter har SunPine nu blivit utsedda till Klimatkämpar från Norr 2018.

Grattis till utmärkelsen! Hur känns det att nu kunna kalla er Klimatkämpar från Norr?
– Tack! Det känns jätteroligt att vårt arbete lyfts fram och att folk får veta att det finns ett grönt raffinaderi i norra Sverige, och ett branschledande sådant. Hållbarhet är verkligen något som är med i allt vi gör, så det känns förstås fantastiskt kul att det uppmärksammas, säger Ulrika Hagman, Senior project manager på SunPine.

En driven entreprenörs innovationskraft var det som sedermera blev SunPines fullskaliga anläggning i Piteå, ett världsledande bioraffinaderi med miljardomsättning. SunPine erbjuder sina kunder fem olika produkter; talldiesel, harts, terpentin, bioolja och fjärrvärme. Av restprodukter från pappers- och massaindustrin framställer de sin uppmärksammade talldiesel. Detta bränsle blandas in i Preems produkt Evolution Diesel som är världens enda Svanenmärkta diesel.
– Våra bränslen är viktiga ingredienser i den omställning som pågår. Diesel är en del av den transportlösning som behövs och framtiden för oss känns väldigt ljus nu när Sverige väljer att gå mot fossilfrihet, berättar Ulrika Hagman på SunPine.

Företaget grundades 2005 och anläggningen på Haraholmen i Piteå stod klar 2010. Med hjälp av investeringar i ny teknik och innovation har företaget gått fort fram.
– En nyckel till vår framgång, och våra superkrafter, är att företaget varit väldigt entreprenörsdrivet och att vi har vågat tänka nytt och inte begränsat oss i gamla tankesätt. Vi tänker nytt men vågar också tänka om, förklarar David Lundman, produktionsledare på SunPine, och fortsätter:
– Vi satsar hela tiden stort på utveckling och ny teknik och vi vill fortsätta att vara långt fram inom just grön teknik. Att expandera ytterligare är nästa steg och vi arbetar med den frågan nu. Vi vet att vi kan ge mer och att vi kan bli en ännu starkare aktör i att bidra till landets möjligheter att omfamna den gröna omställningen inom transportsektorn.

David Lundman och Ulrika Hagman menar att det är först det senaste året som fler börjat uppmärksamma SunPine och att fler nu börjar intressera sig för deras verksamhet.
– Hållbarhetsfrågan har länge klättrat upp på agendan i Norrbotten. Delvis i och med HYBRIT-projektet. Norrbotten står för mycket basindustri och nyföretagande i regionen och dessa har verkligen blivit mer framåt och börjat tänka grönare. Skogsindustrin, i sig, är väldigt innovativ och SunPine är ett uttryck för det. Vi kan se att vi är på spåret i de frågorna och därför är det kul att fler får upp ögonen för oss, berättar Ulrika Hagman.

Att hållbarhetsarbetet spänner över hela verksamheten visar sig på flera olika sätt.
– Vår spillvärme är en av våra restprodukter som vi tar tillvara på. Genom att använda den till fjärrvärme kan vi försörja fler anläggningarna på Haraholmen i Piteå, i dagsläget Lindbäcks husfabrik, med värme. Jag har tidigare arbetat på många olika industrier och jag ser att vi på SunPine har betydligt mindre restavfall. Flera av våra produkter är i själva verket restprodukter som vi tar tillvara på, både i vår egen produktion och som konsumentprodukt. Hela vårt koncept är grönt och efterfrågan på gröna produkter ökar hela tiden, förklarar Ulrika Hagman på SunPine.

På frågan om vad de har för råd till andra företag och organisationer som vill implementera hållbarheten mer i sin verksamhet svarar David Lundman:
– Jag vill verkligen trycka på att det blivit en konkurrensfördel på alla sätt att tänka, och framför allt agera, grönt. Har något företag idag råd att inte arbeta aktivt med energi- och hållbarhetsfrågor? Jag tror inte det. Så det är skönt att se hur man kommunalt och i privata sektorn format hållbarhetsfrågan till att verkligen bli en konkurrensfördel. Många börjar anamma det och ta det till sig.
Att hushålla med sina resurser är något SunPine rekommenderar andra företag att också göra.
– Utgå från dig själv, vad kan du göra. Hur kan du hushålla med dina resurser? Såväl företag som privatpersoner bör tänka över sina val när det gäller produktion, konsumtion och hushållning av resurser, tipsar Ulrika och avslutar:
– Och att också utforska möjligheterna att ta tillvara på det som eventuellt blir över i produktionen.

Kort om SunPine

  • Grundades år 2005
  • Erbjuder talldiesel, harts, terpentin, bioolja och fjärrvärme
  • Har sin tillverkning på Haraholmen i Piteå

Läs mer på sunpine.se

På bild: Ulrika Hagman och David Lundman, SunPine

Foto: Karl-William